Nawiąż współpracę

Chcesz skontaktować się z wybranym ekspertem? Możesz to zrobić przez instytucję, dla której pracuje – dane znajdziesz w systemach Inventorum, RAD-on i PBN. Niektórzy naukowcy podają dane kontaktowe bezpośrednio do siebie.