Poznaj ich projekty

Wejdź na stronę systemu RAD-on. Tu sprawdzisz, który z wybranych naukowców realizował projekty badawcze lub komercyjne. Poznasz skalę tych projektów i instytucje, które je realizowały.