Nawiąż współpracę

Chcesz skontaktować się z wybranym ekspertem? Możesz to zrobić przez instytucję, dla której pracuje – dane znajdziesz w systemach Inventorum, RAD-on i PBN. Niektórzy naukowcy podają dane kontaktowe bezpośrednio do siebie.

Poznaj ich projekty

Wejdź na stronę systemu RAD-on. Tu sprawdzisz, który z wybranych naukowców realizował projekty badawcze lub komercyjne. Poznasz skalę tych projektów i instytucje, które je realizowały.